Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ważny komunikat
Inwestycje
03.03.2023
zaślepka

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Kosów Lacki ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.
W związku z tym, informujemy właścicieli zabytków wpisanych do Wojewódzkiego rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kosów Lacki o  możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Szczegółową listę prac, na które można przeznaczyć dotację określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Szczegóły: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (sejm.gov.pl)

Wnioskodawca może złożyć wnioski o dotację w następujących kategoriach:

  1. do 150.000,00 zł brutto,
  2. do 500.000,00 zł brutto,
  3. do 3.500.000,00 zł brutto.

Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie wkładu własnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania.

Szczegółowe informacje dot. naboru - Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 2 marca 2023 r.  
 (zał nr 6 do Regulaminu)

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub w wersji elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym na skrzynkę ePUAP lub adres mailowy: samorzad at kosowlacki [dot] pl w terminie do dnia 8 marca  2023 roku do godziny 12.00 z dopiskiem: „Wniosek o ubieganie się o dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

Dokumenty do pobrania: