Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019., poz. 2010 t.j.)

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług

o których mowa w art. 7 ust. 1

pkt 2

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach

(Dz. U.

2019., poz. 2010 t.j.)