Położenie

Gmina Kosów Lacki leży w województwie mazowieckim, około 110 km w kierunku północnowschodnim w stosunku do Warszawy. Dzięki bliskości drogi ekspresowej S8 (trasa Warszawa – Białystok), z którą gmina jest skomunikowana wybudowaną w wysokim standardzie drogą wojewódzką nr 627, istnieje bardzo dobre połączenie z całym krajem i Europą. 

Gmina leży nad rzeką Bug, część jej terenu współtworzy Nadbużański Park Krajobrazowy. Na terenie gminy położony jest niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy Treblinka (1941-1944).

W Kosowie Lackim znajdują się duże przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie, Zakłady Mięsne Zakrzewscy, Zakłady Mięsne Świderscy, STAOIL Sp. z o.o. i przemysłowej (Austenit Sztajerwald) oraz usługowe (PHU MADO i PHU Elka). Na terenie gminy działa również wiele mniejszych przedsiębiorstw, sklepów i zakładów usługowych. Ważną rolę w lokalnej gospodarce odgrywa wydobywanie kopalin (żwir) i rolnictwo.

Gmina Kosów Lacki leży w krainie historycznej Podlasie Południowe. Według podziału fizycznogeograficznego teren gminy położony jest głównie na Wysoczyźnie Siedleckiej, a także fragmentami w następujących regionach: Podlaski Przełom Bugu, Dolina Dolnego Bugu, Równina Wołomińska.