Sołectwa

Stanowisko Imię i Nazwisko Burmistrza Telefon Nr kom. / Fax E-mail
Burmistrz Jan Słomiak 025-7879105 025-7879038 samorzad at kosowlacki [dot] pl

 

Sołectwo Imię i Nazwisko Sołtysa Telefon Nr kom. / Fax E-mail
Albinów Sławomir Świderski 025-7810331 604348173  
Bojary Leszek Kruk 025-7814459 608477483  
Buczyn Dworski Maciej Gęsina   508571722  
Buczyn Szlachecki Jerzy Lipski 025-7876816 695803814  
Henrysin Leoniak Jolanta 025-7879120    
Chruszczewka Szlachecka Gąsior Bogusława   500036011  
Chruszczewka Włościańska Grażyna Kowalska 025-7814607 514630815  
Dębe Mirosława Żołnicka 025-7879242 604382399  
Dybów Paweł Siedlecki   500065131  
Grzymały Kosowski Łukasz 025-7876789 512562341  
Guty Stanisław Mateusiak 025-7811657 691081120  
Jakubiki Waldemar Jakubik   606142066  
Krupy Jan Mioduszewski 025-7879906    
Kutyski Skibniewski Sławomir   606484257  
Kosów Ruski Maciej Szerszeń 025-7879812    
Osiedle -"800-lecia" Skibniewska Barbara 502175569 504923026  
Osiedle "Centrum" Samuel Grażyna   782608100  
Osiedle "Słoneczne" Kosowski Waldemar   506207526  
Osiedle "Leśne" Krystyna Rojek 025-7879630 669960708  
Osiedle "Nowe" Monika Omieciuch 025-7879357    
Łomna Badura Agnieszka   696520055  
Nowa Maliszewa Toruszewski Krzysztof   694813261  
Stara Maliszewa Anna Maliszewska   507306854  
Nowa Wieś Urszula Soszyńska 025-7879747 510367297  
Rytele Święckie Kietlińska Danuta   663756561  
Sągole Stanisław Niegowski 025-7876952 799450055  
Telaki Zbigniew Wyszomierski   510449478  
Tosie Ewa Arciechowska   600446212  
Trzciniec Mały Zygmunt Pogorzelski 025-7879858 602384211  
Trzciniec Duży Wiesław Zalewski 025-7879693 695406841  
Wólka Dolna Mieczysław Podleś 025-7811700 602585946  
Wólka Okąglik Wójcik Małgorzata   516067316  
Wyszomierz Grzymała Wanda   505299670  
Żochy Żochowski Sławomir   513989273