Rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja ogólnodostępnych za

11.05.2022
zaślepka

Zarządzenie Nr 42/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 11 maja 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki”.