Przebudowa dróg powiatowych przez gminę Kosów Lacki

Inwestycje
20.04.2023
Przebudowa dróg powiatowych przez gminę Kosów Lack

Dnia 18 kwietnia 2023 roku burmistrz Jan Słomiak, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Anny Żołnickiej, podpisał umowę z Adamem Witkowskim, właścicielem firmy WIKRUSZ, na realizację inwestycji "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki". W ramach niej zaplanowano przebudowę następujących odcinków dróg:
- droga powiatowa (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim na długości 995m,
- droga powiatowa (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik na długości 995m,
- droga powiatowa nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski o długości 2,300 km.

Wyżej wymienione odcinki są drogami kategorii powiatowej. Mimo tego samorząd gminny zdecydował o przejęciu zadania powiatowego i jego realizacji. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu "Polski Ład", finansowanego ze środków budżetu państwa.

Koszt robót wykonywanych w ramach podpisanej umowy to 4.576.773,05 zł. Kwota 3.610.000,00 została pozyskana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu "Polski Ład", 95.000,00 zł i dokumentacja projektowa to wkład Powiatu Sokołowskiego, natomiast pozostała kwota (871.773,05 zł) i koszt inspektora nadzoru inwestorskiego to wkład własny Gminy Kosów Lacki.

Gmina Kosów Lacki w szczególności pragnie złożyć podziękowania na ręce Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska za poparcie wniosków złożonych przez nasz samorząd w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Polski Ład