Przebudowa dróg powiatowych przez gminę Kosów Lacki

Przebudowa dróg powiatowych przez gminę Kosów Lacki

Inwestycje
20.04.2023
Przebudowa dróg powiatowych przez gminę Kosów Lack[0]

Dnia 18 kwietnia 2023 roku burmistrz Jan Słomiak, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Anny Żołnickiej, podpisał umowę z Adamem Witkowskim, właścicielem firmy WIKRUSZ, na realizację inwestycji "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki". W ramach niej zaplanowano przebudowę następujących odcinków dróg:
- droga powiatowa (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim na długości 995m,
- droga powiatowa (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik na długości 995m,
- droga powiatowa nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski o długości 2,300 km.

Wyżej wymienione odcinki są drogami kategorii powiatowej. Mimo tego samorząd gminny zdecydował o przejęciu zadania powiatowego i jego realizacji. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu "Polski Ład", finansowanego ze środków budżetu państwa.

Koszt robót wykonywanych w ramach podpisanej umowy to 4.576.773,05 zł. Kwota 3.610.000,00 została pozyskana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu "Polski Ład", 95.000,00 zł i dokumentacja projektowa to wkład Powiatu Sokołowskiego, natomiast pozostała kwota (871.773,05 zł) i koszt inspektora nadzoru inwestorskiego to wkład własny Gminy Kosów Lacki.

Gmina Kosów Lacki w szczególności pragnie złożyć podziękowania na ręce Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska za poparcie wniosków złożonych przez nasz samorząd w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Polski Ład[1]

 


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/przebudowa-drog-powiatowych-przez-gmine-kosow-lacki

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/obrazek/2023-04/IMG_20230418_124646754_HDR.jpg?itok=LnDsPyZX
  • [1] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/pliki/2023/polskilad.png