Pokaz Talentów

16.11.2023
plakat

Gmina Kosów Lacki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki zaprasza wszystkie dzieci od lat 0 i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej do zaprezentowania na forum gminnym swoich talentów i osiągnięć w dowolnej, wybranej przez siebie formie – scenicznej, muzycznej, plastycznej, multimedialnej oraz każdej innej.

Pokaz laureatów konkursu odbędzie się 3 grudnia 2023 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół w Kosowie Lackim lub elektronicznie na adres plowkosowie at wp [dot] pl,  do 27 listopada 2023 roku do godz. 15.00. Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie nagrania "TALENTU" (np. śpiew, taniec, gra na instrumencie, itd.) lub prac dziecka wraz z wypełnionym zgłoszeniem.