KONKURS Organizacja pikników, festynów, pokazów, koncertów i innych form spędzania wolnego czasu z elementami profilaktyki uzależnień.

Ważny komunikat
Oświata
28.04.2023
zdjecie

Organizacja pikników, festynów, pokazów, koncertów i innych form spędzania wolnego czasu z elementami profilaktyki uzależnień.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła w 2023 r., na ten cel 15.000,00 zł. W ramach zadania zachęcamy do organizacji pikników rodzinnych, festynów, pokazów, turniejów, koncertów, imprez plenerowych, zawodów sportowych, wycieczek pieszych i rowerowych, których uczestnikami będą mieszkańcy Gminy Kosów Lacki. Organizowane wydarzenia powinny zawierać elementy profilaktyki uzależnień. Termin realizacji zadania ustalono od 12 czerwca do 31 grudnia 2023 r. Zachęcamy organizacje do składania ofert.