,,Edukacja z wojskiem”

Oświata
24.05.2024
plakat

21 maja br. w  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Kosowie Lackim zostały zrealizowane szkolenia w ramach  programu edukacyjno-obronnego – przygotowanego i realizowanego  we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.  Program ,,Edukacja z wojskiem”  polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.  3-lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.plakatplakatplakat