,,Edukacja z wojskiem”

,,Edukacja z wojskiem”

Oświata
24.05.2024
plakat[0]

21 maja br. w  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Kosowie Lackim zostały zrealizowane szkolenia w ramach  programu edukacyjno-obronnego – przygotowanego i realizowanego  we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.  Program ,,Edukacja z wojskiem”  polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.  3-lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.plakat[1]plakat[2]plakat[3]


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/edukacja-z-wojskiem

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/obrazek/2024-05/1460x616.png?itok=gb8gLrxM
  • [1] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/pliki/154c7d69-269a-4c9b-8930-8af908df665d.jpeg
  • [2] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/pliki/9e6c565a-9b2f-48fa-9e24-698c2c66617b.jpeg
  • [3] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/pliki/a0b4e46a-cb8c-4733-90a7-a39ed6890891.jpeg