Dotacje dla Gminy Kosów Lacki

Inwestycje
08.07.2021
podpisanie umów

5 umów, 5 zadań inwestycyjnych, 175 tys. zł wsparcia! Gmina Kosów Lacki zrealizuje kolejne inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych.

Dnia 8 lipca w Jabłonnie Lackiej odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminami z subregionu siedleckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak i Skarbnik Anna Żołnicka podpisali z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem oraz Panią Marszałek Janiną Ewą Orzełowską łącznie 5 umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 175 tys. zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Trzy spośród umów dotyczy pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. Te zadania to:

  • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna,
  • Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Guty,
  • Zakup wyposażenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojary.

Ponadto Gminie Kosów Lacki udało się uzyskać dofinansowanie dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 390415W od km 0+000,00 do kom 0+850,00 w miejscowości Dębe" przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zawarta z Samorządem Województwa umowa obejmuje przekazanie dofinansowania w kwocie 120 tys. zł.

Została również podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadania polegającego na remoncie garażu OSP Kosów Lacki.