Dotacje dla Gminy Kosów Lacki

Dotacje dla Gminy Kosów Lacki

Inwestycje
08.07.2021
podpisanie umów[0]

5 umów, 5 zadań inwestycyjnych, 175 tys. zł wsparcia! Gmina Kosów Lacki zrealizuje kolejne inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych.

Dnia 8 lipca w Jabłonnie Lackiej odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminami z subregionu siedleckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak i Skarbnik Anna Żołnicka podpisali z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem oraz Panią Marszałek Janiną Ewą Orzełowską łącznie 5 umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 175 tys. zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Trzy spośród umów dotyczy pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. Te zadania to:

  • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna,
  • Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Guty,
  • Zakup wyposażenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojary.

Ponadto Gminie Kosów Lacki udało się uzyskać dofinansowanie dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 390415W od km 0+000,00 do kom 0+850,00 w miejscowości Dębe" przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zawarta z Samorządem Województwa umowa obejmuje przekazanie dofinansowania w kwocie 120 tys. zł.

Została również podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadania polegającego na remoncie garażu OSP Kosów Lacki.


Adres źródłowy: https://kosowlacki.pl/news/dotacje-dla-gminy-kosow-lacki

Załączniki
  • [0] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/node/public/obrazek/2021-07/211666081_1251840655231024_3353119281203404772_n.jpg?itok=URsilu8V
  • [1] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/default_image/public/galerie/2021-07/211478696_4296845333692112_7009383305425625615_n.jpg?itok=WB0LdWWV
  • [2] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/default_image/public/galerie/2021-07/211666081_1251840655231024_3353119281203404772_n.jpg?itok=u6PzgU8X
  • [3] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/default_image/public/galerie/2021-07/213569886_486397889123106_5105830082246405045_n.jpg?itok=v7FPZvsE
  • [4] https://kosowlacki.pl/sites/default/files/styles/default_image/public/galerie/2021-07/214034937_898991210960946_8519327599830846582_n.jpg?itok=obn8VCoN