ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KOSÓW LACKI na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ważny komunikat
Gospodarka odpadami
09.02.2023
zaślepka

ANKIETA

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KOSÓW LACKI

na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków