Zwrot podatku akcyzowego LUTY 2023

25.01.2023
on

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. oraz informacją z ARiMR o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła za 2022r.

 Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła