Zwrot podatku akcyzowego LUTY 2022

Ważny komunikat
Komunikat
27.01.2022
ON

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r. oraz informacją z ARiMR o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła za 2021r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2022 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.