„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kosów Lacki”

Inwestycje
06.11.2023
zaślepka


 

 

 

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kosów Lacki”.

W dniu 19 maja 2023 r. została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kosów Lacki”.

Zadanie polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności poprzez:

- kastrację zwierząt właścicielskich;

- sterylizację zwierząt właścicielskich;

- czipowanie zwierząt właścicielskich.

było realizowane w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.