XXX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Ważny komunikat
Oświata
09.07.2024
plakat

Miło nam poinformować, że 13 czerwca 2024 r. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, jako jedna ze 153 placówek z całej Polski, została wylosowana do udziału w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Głównym organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Sejmu, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sejm Dzieci i Młodzieży to przedsięwzięcie edukacyjne, które ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. W tym roku sesja odbędzie się pod hasłem „Co jest dla nas najważniejsze?” W dniach 29-30 września troje uczniów z naszej szkoły pojedzie do Warszawy na posiedzenie SDiM.