Wybory sołtysów

26.06.2024
plakat

Mieszkańcy sołectwa Stara Maliszewa i Nowa Maliszewa 17 czerwca w wyniku bezpośredniego i tajnego głosowania wybrali swoich sołtysów na kadencję 2024 – 2029. Po raz kolejny sołtysem Nowej Maliszewy został jednogłośnie wybrany Pan Krzysztof Toruszewski, który pełni tę funkcje od 2011 roku. Członkami rady zostali: Pan Wiesław Kazimierczuk, Pan Kamil Waleruk oraz Pan Janusz Maleszewski. Zmiana na stanowisku sołtysa nastąpiła w miejscowości Stara Maliszewa. Gospodarzem wsi została wybrana Pani Lilla Pietrak a wspierać w pracach będą ją członkowie rady Pani Elżbieta Maleszewska Pani Anna Maliszewska oraz Pan Sebastian Pietrak.

Także w miejscowości Wólka Okrąglik Sołecka Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory sołtysa i rady sołeckiej. Podczas głosowania w 1 turze na sołtysa Sołectwa Wólka Okrąglik została ponownie wybrana Pani Małgorzata Wójcik. W skład nowej Rady Sołeckiej weszli: Pani Milena Tararuj, Pani Dorota Godlewska oraz Pan Jan Oleszczuk.

Wybory nowego sołtysa odbyły się również w miejscowości Dębe. Sołtysem ponownie została Pani Mirosława Żołnicka. W pracach na rzecz miejscowości Panią Mirosławę będą wspierać Pani Beata Karwat, Pani Matczuk Iwona oraz Pan Zbigniew Ojdana, którzy zostali wybrani członkami rady sołeckiej.

W dniu 18 czerwca mieszkańcy sołectw Chruszczewka Szlachecka i Chruszczewka Włościńska wybrali swoich sołtysów na nową kadencję. Po raz kolejny sołtysem Chruszczewki Szlacheckiej została wybrana Pani Bogusława Gąsior. Członkami rady sołeckiej zostali: Pani Ewa Dąbrowska, Pani Grażyna Trzcińska oraz Pan Andrzej Bieńkowski. W miejscowości Chruszczewka Włościańska również nie nastąpiła zmiana gospodarza wsi. Sołtysem ponownie została wybrana Pani Grażyna Kowalska, a wspierać w pracach będą ją członkowie rady Pani Renata Kozanka, Pani Teresa Matusik oraz Pan Patryk Wierzbicki.

Sołtys to bardzo wymagająca funkcja społeczna. Otaczający nas świat ulega przemianom. Tym samym, zmieniają się potrzeby mieszkańców.

Gratulujemy nowo wybranym sołtysom. Życzymy, aby działalność na rzecz gminy przynosiła owocne skutki, a aktywność mieszkańców była wsparciem i motywacją do kolejnych działań. Niech będzie ona źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.

Dziękujemy ustępującej Pani Annie Maliszewskiej która zrezygnowała z kandydowania na kolejną kadencję. Pani Ania była sołtysem Starej Maliszewy 20 lat od 2004 roku. Dziękujemy za działalność na rzecz miejscowości oraz owocną współpracę z samorządem. Jednocześnie życzymy sukcesów w życiu osobistym, oraz satysfakcji z podejmowanych działań.