Wybory sołtysa w miejscowości Tosie i Krupy

02.07.2024
plakat

Mieszkańcy sołectwa Tosie i sołectwa Krupy wybrali swoich sołtysów na nową kadencję. W miejscowości Krupy po raz kolejny sołtysem został wybrany Pan Jan Mioduszewski. Członkami rady sołeckiej zostali: Pan Grzegorz Oleszczuk, Pani Danuta Połaska oraz Pan Kazimierz Bzdak.

Za nami także wybory sołtysa w miejscowości Tosie. W wyniku przeprowadzonych wyborów decyzją mieszkańców funkcję gospodarza objął Pan Andrzej Wyszomierski. Pana sołtysa w pracach na rzecz mieszkańców będzie wpierała nowo wybrana rada sołecka, w skład której będzie wchodzić Pan Sylwester Kopania, Pan Marek Łach oraz Pan Łukasz Styczewski.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Ewie Arciechowskiej, która sprawowała funkcję sołtysa od 2015 roku. Dziękujemy za działalność na rzecz wsi Tosie oraz owocną współpracę z samorządem.