Wybory sołtysa w miejscowości Kutyski, Grzymały, Sągole oraz Wyszomierz.

14.06.2024
plakat

Za nami kolejne spotkania z mieszkańcami naszej gminy podczas których mieszkańcy dokonają wyboru swoich lokalnych reprezentantów - sołtysów oraz rady sołeckie na kolejną pięcioletnią kadencję. W dniu 12 czerwca odbyły się wybory w miejscowości Kutyski, Grzymały, Sągole oraz Wyszomierz.  

W miejscowości Kutyski po raz kolejny sołtysem został jednogłośnie wybrany Pan Sławomir Skibniewski, który pełni tę funkcję od 2019 r. Członkami rady zostali: Pan Władysław Niepiekło, Pan Marek Hołubiec oraz Pan Arkadiusz Wierzbicki.

Mieszkańcy Grzymał na swojego sołtysa wybrali Pana Łukasza Kosowskiego, który pełni funkcję sołtysa od 2018 roku. W pracach na rzecz miejscowości będą wspierać Pana Łukasza Pani Agnieszka Kosowska , Pan Sławomir Pietruszewski oraz Pan Grzegorz Grzymała którzy zostali wybrani członkami rady sołeckiej.

Wybory sołtysa odbyły się również w miejscowości Sągole. W wyniku przeprowadzonych wyborów, decyzją mieszkańców funkcję gospodarza wsi objął Pan Stanisław Niegowski, który pełni funkcje sołtysa od 1999 roku. Pana sołtysa w pracach na rzecz mieszkańców będzie wpierała nowo wybrana rada sołecka w skład której będzie wchodzić Pan Marcin Pogorzelski, Pan Marek Gosek oraz Pan Dariusz Zawadzki.

Także mieszkańcy sołectwa Wyszomierz w wyniku bezpośredniego i tajnego głosowania wybrali swojego sołtysa na kadencję 2024 – 2029. Po raz kolejny sołtysem została jednogłośnie wybrany Pani Grzymała Wanda, która pełni tą funkcję od 2019 roku. Członkami rady zostali: Pani Karolina Grzymała, Pani Renata Danaj oraz Pan Mateusz Lipski.

 

Gratulujemy nowo wybranym sołtysom. Życzymy, aby działalność na rzecz gminy przynosiła owocne skutki, a aktywność mieszkańców była wsparciem i motywacją do kolejnych działań. Niech będzie ona źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.