Wybory sołtysa w miejscowości Henrysin, Albinów, Kosów Ruski i Guty

02.07.2024
plakat

Mieszkańcy Henrysina 19 czerwca w tajnym głosowaniu na swojego sołtysa wybrali ponownie Panią Jolantę Leoniak, która pełni tę funkcję od 2011 roku. W pracach na rzecz miejscowości Panią sołtys będą wspierać Pan Michał Kosowski , Pani Julita Leoniak oraz Pani Agnieszka Kryczka, którzy zostali wybrani członkami rady sołeckiej.

Wybory sołtysa odbyły się w miejscowości Kosów Ruski. W wyniku przeprowadzonych wyborów, decyzją mieszkańców funkcję gospodarza wsi ponownie objął Pan Maciej Szerszeń. Pana sołtysa w pracach na rzecz mieszkańców będzie wpierała nowo wybrana rada sołecka w skład której będzie wchodzić Pani Grażyna Cichowska, Pan Zdzisław Cichowski oraz Pan Mieczysław Jastrzębski.

Także w miejscowości Albinów 19 czerwca Sołecka Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory sołtysa i rady sołeckiej. Podczas głosowania w 1 turze na sołtysa Sołectwa Albinów został ponownie wybrany Pan Sławomir Świderski. W skład nowej Rady Sołeckiej weszli: Pani Krystyna Świderska, Pan Kamil Świderski oraz Pan Jacek Stańczuk.

Wybory nowego sołtysa odbyły się również w miejscowości Guty. Sołtysem została wybrana Pani Hanna Lipka, która na tym stanowisku zastąpiła Pana Stanisława Mateusiaka. Pan Stanisław zrezygnował z ubiegania się o stanowisko sołtysa na nową kadencję. W pracach na rzecz miejscowości Panią Hannę będą wspierać Pani Marta Sapieja, Pani Ewa Sudoł oraz Pani Sylwia Sacharczuk, które zostały wybrane członkami rady sołeckiej.

Gratulujemy nowo wybranym sołtysom. Życzymy, aby działalność na rzecz gminy przynosiła owocne skutki, a aktywność mieszkańców była wsparciem i motywacją do kolejnych działań. Niech będzie ona źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.

Dziękujemy ustępującemu Panu Stanisławowi Mateusiakowi. Pan Stanisław był sołtysem miejscowości Guty 17 lat od 2007 roku. Dziękujemy za działalność na rzecz miejscowości oraz owocną współpracę z samorządem. Jednocześnie życzymy sukcesów w życiu osobistym, oraz satysfakcji z podejmowanych działań.