Wybory sołtysa w miejscowości Dybów

20.06.2024
plakat

W dniu 15 czerwca w miejscowości Dybów odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2024-2029. Prawdziwym zwycięzcą wyborów okazała się frekwencja. Sala wiejska w Dybowie nigdy nie gościła jednocześnie aż tylu mieszkańców. W zebraniu uczestniczyło 95 osób z czego 94 miało czynne prawo wyborcze. Sołtysem na kolejną kadencję wybrano Pana Roberta Maleszewskiego. Zebranie wiejskie wybrało także skład nowej rady sołeckiej. W skład rady wybrano: Panią Annę Michałowską, Pana Kazimierza Ratyńskiego oraz Pana Wacława Sobotkę. Burmistrz Jan Słomiak który prowadził zebranie sołeckie na wstępie podziękował za tak liczną obecność na zebraniu i za wzięcie odpowiedzialności za losy sołectwa. Warto dodać, że w zebraniu udział wzięła aż 1/2 uprawnionych mieszkańców. Gratulujemy nowo wybranemu sołtysowi i radzie sołeckiej. Życzymy, aby działalność na rzecz miejscowości Dybów przynosiła owocne skutki, a aktywność mieszkańców była wsparciem i motywacją do kolejnych działań.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Pawłowi Siedleckiemu, który sprawował  funkcję sołtysa sołectwa Dybów przez ostatnie 10 lat. Dziękujemy za działalność na rzecz wsi oraz owocną współpracę z samorządem. Jednocześnie życzymy sukcesów w życiu osobistym oraz satysfakcji z podejmowanych działań.