Wybory przewodniczących osiedli

Ważny komunikat
Wybory
03.06.2024
plakat

Szanowni mieszkańcy, 

Zapraszamy na zebrania w osiedlach miasta Kosów Lacki,  podczas których wybierzecie Waszych lokalnych reprezentantów – przewodniczącego osiedla oraz zarząd osiedla.

Wybory zostaną przeprowadzone

10 czerwca 2024 r. – godz. 16.00 Osiedle Centrum  w  MGOK Kosów Lacki

11 czerwca 2024 r. – godz. 16.00 Osiedle 800- lecia w  MGOK Kosów Lacki

12 czerwca 2024 r. – godz. 16.00 Osiedle Nowe w  OSP Kosów Lacki

13 czerwca 2024 r. – godz. 16.00 Osiedle Leśne w  MGOK Kosów Lacki

17 czerwca 2024 r. – godz. 16.00 Osiedle Słoneczne w OSP Kosów Lacki

Proponowany porządek Zebrania Osiedla:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego osiedla.
6. Wybór przewodniczącego osiedla.
7. Ustalenie liczby członków zarządu osiedla.
8. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu osiedla.
9. Wybór Zarządu osiedla. 
10.  Zakończenie zebrania.