Wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Oświata
12.12.2022
biblioteka

Gmina Kosów Lacki w 2022 r. otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 18.000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  Dofinansowanie w ramach  programu w wysokości 3.000,00 zł otrzymało min. Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim.

Z programu  zakupiono 123 pozycje książkowe do biblioteczki przedszkolnej. Książeczki te  wykorzystywane są do realizacji zajęć edukacyjnych. Zakupione zostały także książki będące nagrodami  dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.

W ramach realizacji zadania zorganizowano spotkanie z twórcą literatury panią Hanną Ratyńską, którego celem było poznanie warsztatu pracy pisarki oraz rozbudzenie zainteresowań literaturą dziecięcą oraz zorganizowanie wewnętrznego konkursu recytatorskiego a także zorganizowanie konkursu plastycznego „ Moja ulubiona postać z bajki”. Za udział w konkursie dzieci otrzymały nagrody książkowe zakupione z programu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.