Wsparcie finansowe w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

08.12.2021
Wsparcie finansowe w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Gmina Kosów Lacki otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w wysokości 99.600,00 zł. Przedsięwzięcie jest częścią POLSKIEGO ŁADU. Dofinansowanie otrzyma Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne rozwiązania edukacyjne, od obszaru robotyki i mikroelektroniki (wraz z oprogramowaniem) czy produkcji audio-video, przez technikę i małe AGD, po wyposażenie stanowisk i artykuły BHP.