Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki

Gospodarka odpadami
20.06.2023
zdjecie

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kosów Lackidofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 35.000 zł”

wfosigw.pl                                                                                               nfosigw.gov.pl