Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki

07.06.2023
zaślepka

Logo NFOŚiGWwfos logo

,, Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ”