Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie byłego Karnego Obozu Pracy Treblinka I

06.09.2021
zdjęcie z Treblinka obóz

Jak co roku, w pierwszą sobotę września, na terenie byłego Karnego Obozu Pracy Treblinka I odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne. W tym roku minęła 80 rocznica utworzenia Karego Obozu Pracy Treblinka I. Osoby przybyłe na uroczystości oddali hołd ofiarom tego miejsca. W uroczystościach wzięli udział m. in. parlamentarzyści: Pani Maria Koc - Senator RP oraz Pan Maciej Górski - Poseł RP. Samorząd Miasta i Gminy Kosów Lacki był reprezentowany przez burmistrza Jana Słomiaka, sekretarz Danielę Prokopczuk i wiceprzewodniczącą Rady Ewę Arciechowską.

W uroczystościach udział wzięli również Przedstawiciele Związku Kombatantów z Kosowa Lackiego: Leonard Domański i Mieczysław Horomański, a także Wacław Sobotka – Przedstawiciel „Solidarności” Rolników Indywidualnych i Rodzin Wyklętych.

Na uroczystościach nie zabrakło również przedstawicieli szkół, w tym delegacje ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kosowa Lackiego na czele z dyrektor Agnieszką Ajdys i wicedyrektor Anną Maliszewską oraz Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej oraz przedstawiciele z klasy mundurowej z Kosowa Lackiego na czele z dyrektor Hanną Przesmycką.

Nie zabrakło również harcerzy reprezentowanych m. in. przez 40 Drużynę Harcerską im. Aleksandra Kamińskiego ze Szkoły Podstawowej z Kosowa Lackiego na czele z Hanną Ratyńską, Małgorzatą Wojtczuk oraz Agnieszką Winnicką.

W uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele Straży Pożarnej z gminy Kosów Lacki.