Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Oświata
01.09.2022
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Od 1 września wszyscy uczniowie uczyć się będą w budynku szkoły przy ul. Armii Krajowej 6. Podczas gdy uczniowie wypoczywali  podczas wakacji, 4 nauczycieli przystąpiło do egzaminów na kolejny stopień awansu zawodowego. Na stopień nauczyciela dyplomowanego awansowała Pani Jolanta Dudek, natomiast Pani Krystyna Górska, Pani Monika Sawicz i Ks. Grzegorz Zasłonka zdali przed Komisją egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczycielom składamy serdeczne gratulacje. Podczas uroczystości miało również miejsce pożegnanie  Pani Janiny Wyszomierskiej - wieloletniego pracownika obsługi szkoły przechodzącej na emeryturę.Pani Janinie życzymy dużo zdrowia na dalsze lata.