Uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony osobistej strażaka dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Ważny komunikat
Inwestycje
28.12.2022
zdjecie

W dniu 28 grudnia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyło
się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony osobistej strażaka
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kosów Lacki. Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania
OSP - 2022. Wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 20.000,00 zł. Całkowita wartość zadania to 40.537,76 zł. Przekazanie sprzętu druhom OSP odbyło się przy udziale Pani Marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej. Sprzęt pożarniczy otrzymały jednostki: OSP Kosów Lacki, OSP Buczyn, OSP Wólka Okrąglik, OSP Rytele Święckie.