Uroczyste pożegnanie nauczycieli emerytów

Oświata
22.03.2023
zdjęcie

W dniu 22 marca, w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, odbył się uroczysty apel podczas którego pożegnano odchodzące na emeryturę nauczycielki Panią Barbarę Siłka i Panią Marzenę Marchel.

Pani Barbara Siłka w zawodzie nauczyciela przepracowała 37 lat. Swoją nauczycielską przygodę rozpoczęła tuż po maturze 1 września 1985 r. w Rytelach Święckich jako nauczycielka  matematyki. Od 1999 r. do 2015 r. pełniła funkcję Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rytelach  Święckich. Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Rytelach Święckich podjęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim.

Pani Marzena Marchel w zawodzie nauczyciela przepracowała 36 lat. Pracę rozpoczęła 1 września 1986 r. w Publicznej  Szkole Podstawowej w Telakach. Od samego początku związana była z nauczaniem klas I-III. Po pięciu latach pracy nauczycielskiej Pani Marzena objęła stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Telakach pełniąc go aż do 31.08.2011 r. Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Telakach podjęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim.

Dziękujemy  Pani Barbarze i Pani Marzenie za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Na dalsze lata życzymy dobrego zdrowia, spokoju, odwagi i siły w realizacji zamierzeń, których nie można było zrealizować wykonując obowiązki zawodowe.