Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej

Ważny komunikat
Oświata
08.05.2024
plakat

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2024 roku ogłoszony Zarządzeniem nr 24/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. z uwagi na brak ofert.