Uchwała Rady w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
06.02.2014
zaślepka

UCHWAŁA Nr XXIV/148/2013RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 13 czerwca 2013 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.