STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

21.11.2023
plakat

20 listopada br. w delegaturze Mazowieckiego Kuratora Oświaty w

Siedlcach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów STYPENDIUM PREZESA

RADY MINISTRÓW na rok szkolny 2023/2024. Wśród nagrodzonych znalazł się

uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie

Lackim Dawid Rytel - Andrianik. Dawidowi składamy serdeczne gratulacje i

życzymy kolejnych sukcesów.