Sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej dzięki dotacji

Oświata
14.04.2022
Sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej dzięki dotacji

Gmina Kosów Lacki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

W ramach programu Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego otrzymała nw. sprzęt komputerowy  

  • 15 laptopów DELL z kieszeniami zewnętrznymi, myszką i pokrowcem;
  • 2 mobilne routery ALCATEL;
  • 1 projektor;
  • 1 ekran do prezentacji;
  • 8 komputerów stacjonarnych

kompykompykompy