Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. ,,Wzbogaceni

11.05.2022
zaślepka

Zarządzenie Nr 41/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 11 maja 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki
– przedsięwzięcia kulturalne w 2022 roku”.