Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ważny komunikat
Wybory
30.01.2024
plakat

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem

 

Na stronie internetowej

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci znajdują się NOWE

dokumenty dotyczące rejestracji komitetów wyborczych oraz zgłoszenia do

komisji wyborczych.