Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą

Ważny komunikat
09.06.2023
zdjecie

W związku z długotrwałym brakiem opadów deszczu Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zwraca się z prośbą do mieszkańców  o oszczędne korzystanie z wody. W trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostępu do wody dla celów bytowych, prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej. W szczególności dotyczy to poboru wody do celów innych niż socjalno – bytowe, tj. podlewania trawników, ogródków i innych terenów rekreacyjnych. Bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.