Projekt "Ponadnarodowa Mobilność Uczniów"

Oświata
14.04.2022
Projekt "Ponadnarodowa Mobilność Uczniów"

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim bierze udział w projekcie "Ponadnarodowa Mobilność Uczniów", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt który będzie realizowany nosi tytuł „Z aparatem w drodze na szczyt”. Wartość realizowanego projektu to 199410,00 złotych. Udział w projekcie dla szkoły jest bezpłatny.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności: wzrost kompetencji językowych oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, doskonalenia umiejętności cyfrowych oraz rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, a także świadomości i ekspresji kulturalnej. Uczniowie z naszej szkoły wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Grecji, gdzie odbędą zajęcia z uczniami greckimi. W ramach realizacji programu będą uczestniczyć w zajęciach plenerowych, teoretycznych, komputerowych, w programie kulturowym. Udział w tym projekcie daje możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych doświadczeń.