"Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego" na lata 2023 - 2024.

Oświata
28.05.2024
plakat

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pt. "Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego" na lata 2023 - 2024. Szkoła realizowała program we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym "RM MEDITRANS" w Siedlcach.

Głównym  celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów uczestniczących w zajęciach. Wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

W ramach zajęć omówiono  i przećwiczono następujące zagadnienia: postępowanie w miejscu zdarzenia; zawartość apteczki pierwszej pomocy; pomoc w przypadku utraty przytomności; resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tamowanie krwotoków; postępowanie w przypadku złamań i zwichnięć, oparzenia i odmrożenia oraz innych stanach nagłych zagrażających życiu i zdrowiu.