Program Erasmus+

05.07.2024
plakat

Zakończył się rok szkolny 2023/2024. Czas realizacji wielu przedsięwzięć i projektów, w tym mobilność kadry Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Kosowa Lackiego. Pięcioro nauczycieli różnych specjalności- fizyka i chemia, język polski, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący proces edukacji, wychowawca świetlicy- doskonaliło kluczowe kompetencje i umiejętności ( językowe, kulturowe i cyfrowe) podczas wyjazdu do słonecznej Grecji. Projekt sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej. Podczas wyjazdu nauczyciele uczestniczyli w warsztatach rozwijających kompetencje cyfrowe, w tym doskonalili umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji. Poznali różnice i podobieństwa w organizacji szkolnictwa. Odwiedzili Lyceum of Kontariotissa, gdzie wymienili się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Obserwowali zajęcia prowadzone przez greckich pedagogów. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację projektu.