,,Poznaj polskie ślady w Europie”

30.08.2023
plakat

Gmina Kosów Lacki, otrzymała  wsparcie finansowe w wysokości 74.480,00 zł, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ,,Poznaj polskie ślady w Europie”. W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane zagraniczne wycieczki szkolne, w których wezmą udział uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Kosowie Lackim oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim. Całkowity koszt realizacji zadania to 93.100,00 zł.  Ogłaszając program „Poznaj polskie ślady w Europie”, MEiN wskazywało, że celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe przez dofinansowanie zagranicznych wycieczek, dzięki którym uczniowi będą poznawać zabytki polskiej kultury na terenie Europy i odkrywać osiągnięcia naukowe wybitnych Polaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.