POSTANOWIENIE NR 108/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 paździer

Ważny komunikat
Wybory
25.09.2023
zaślepka

POSTANOWIENIE NR 108/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Do pobrania