Posiłek w szkole i w domu

Oświata
23.11.2021
Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kosów Lacki otrzymała dotację celową na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wysokości 51.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy w szczególności: dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku luz żywności, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 99.500,00 zł.