Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Komunikat
01.07.2021
flaga Polski

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zachęcamy do zapoznania się zarządzeniem nr 42/2021 o ogłoszeniu konkursu oraz ogłoszeniem stanowiącym do niego załącznik.