Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Ważny komunikat
Oświata
15.04.2024
plakat

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Konkurs jest ogłoszony zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła na organizację wypoczynku dla dzieci
i młodzieży 30.000,00 zł. Wypoczynek dla dzieci należy zorganizować w czasie trwania przerwy wakacyjnej. Zachęcamy organizacje do składania ofert.