Ogłoszenie wpłaty za odpady

Gospodarka odpadami
12.04.2013
zaślepka

Gmina Kosów Lacki informuje, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do dnia 10 lutego 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Kosów Lacki.

Nr konta 48 92210000 00324164 2000 0010