OGŁOSZENIE praca Urzędu w dniu 7 stycznia 2022 r.

Ważny komunikat
Gmina
03.01.2022
zaślepka

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że w dniu 
                07 stycznia  2022 r. ( piątek )  Urząd będzie nieczynny.
                                                     

                                                Burmistrz Miasta i Gminy
                                                      /-/ Jan Słomiak