Ogłoszenie dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ważny komunikat
Gospodarka odpadami
07.02.2023
folia

Gmina Kosów Lacki informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy gmina Kosów Lacki spełnia wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do zainteresowanych rolników z terenu gminy Kosów Lacki, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bagi, o wypełnienie załączonego oświadczenia do dnia 28 lutego 2023 r. Formularz należy złożyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bądź wysłać pocztą. Można go pobrać ze strony internetowej: www.kosowlacki.pl - zakładka aktualności, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

UWAGA! NINIEJSZE FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY KOSÓW LACKI.